Adatvédelmi nyilatkozat a GDPR 13 & 14 cikke alapján

Általános kapcsolatfelvétel:

Amennyiben Ön kapcsolatba lép velünk, úgy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatok a rendszerünkben kerülnek tárolásra és feldolgozásra. Ezeket az adatokat csak és kizárólag az Ön megkereséseinek megválaszolása céljából használjuk fel. Amennyiben nyilvánosságra hozott elérhetőségek alapján, például az Ön társaságának honlapján vagy más harmadik médián keresztül vesszük fel Önnel a kapcsolatot, úgy azt az információgyűjtés magasabb jogos érdeke alapján tesszük, és az e körben használt adatkategóriák csak az elérhetőségi adatokra, esetleges megjegyzésekre és adott esetben a hitelképességi vizsgálatokra korlátozódnak.

A honlapunk kapcsolat-felvételi űrlapja közvetlenül a levelező szerverünkre továbbítja az Ön adatait, és ezzel párhuzamosan a bevitt adatok helyileg a honlap szerverén is eltárolódnak. Ezen adatkezelés célja az információk begyűjtése, a megkeresések feldolgozása vagy egyéb tájékoztatás nyújtása az Ön beleegyezése alapján az Ön általi kapcsolatfelvétel időpontjában. Ezt a hozzájárulást Ön bármikor jogosult e-mailen keresztül visszavonni.

Kapcsolatfelvétel esetén az adatkezelés a myfactory Software Schweiz AG (Zürcherstrasse 66 b, 9000 St. Gallen, Svájc), a Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA), valamint a Facebook-on keresztül történő kapcsolatfelvétel esetén a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Írország) alkalmazásainak segítségével történik. Ebből kifolyólag az Ön adatai a fentiek szerverére kerül továbbításra, illetve az ő platformjukon keresztül bocsájtják a rendelkezésünkre. A Microsoft Corporation és a Facebook Ireland Ltd. esetében előfordulhat, hogy az adatok az Adatvédelmi Pajzson keresztül az Amerikai Egyesült Államokba kerülnek továbbításra. Összességében nézve az Ön adatai továbbításra kerülhetnek a Chief AG tulajdonos társaság (Baarerstrasse 21, CH-6304 Zug, Svájc) részére, amely a Bizottság Megfelelősségi határozata által biztosított.

A kezelt adatokat az utolsó kapcsolatfelvételtől számított maximum hét évig őrizzük meg, amennyiben Ön további kezelések esetén hosszabb megőrzési indokot nem szolgáltat vagy az adatok törlését nem kéri.

Az adatok szolgáltatása sem jogszabályon, sem szerződéses kötelezettségen nem alapul, de a megkereséseket csak az ahhoz szükséges adatokkal tudjuk feldolgozni.

Általános, honlapra vonatkozó adatkezelés:

A személyes adatok ezen a honlapon csak a műszaki szempontból szükséges mértékben kerülnek kezelésre. Az adatokat nem adjuk el és nem értékesítjük más egyéb módon. A napi fehérjeigény meghatározásához használt űrlap lehetővé teszi az adatok megadását, ezeket azonban nem kötjük össze az IP-címekkel vagy más olyan adatokkal, amelyek lehetővé tennék az adott személy beazonosítását.

A személyes adatokat csak a megjelenítés lehetővé tételére vonatkozó jogos érdekünk alapján a honlap tartalmának ezen megjelenítése céljából kezeljük.

A jelen adatkezelés címzettje a mi hosting szolgáltatónk, az Abaton EDV-Dienstleistungs GmbH (Hans-Resel-Gasse 17, 8020 Graz, Ausztria). Összességében nézve az Ön adatai továbbításra kerülhetnek a Chief AG tulajdonos társaság (Baarerstrasse 21, CH-6304 Zug, Svájc) részére, amely a Bizottság Megfelelősségi határozata által biztosított.

Az adatokat 1 évig őrizzük meg, az alábbiakban nevezett adatkezelések során azonban előfordulhat, hogy ugyanazon adatokat eltérő időtartamig kerülnek megőrzésre.

Habár az Ön adatainak rendelkezésünkre bocsátása sem jogszabályi sem szerződéses kötelezettségen nem alapul, műszakilag azonban szükséges a kezeléshez, mivel a honlap megjelenítése máskülönben nem kivitelezhető megfelelően.

Speciális, honlapra vonatkozó adatkezelés

A Webshop bejelentkezési területe

A honlapunk egyedi vevő-hozzáférése lehetővé teszi, hogy kívánságlistákat hozzon létre, áttekintse megrendeléseit és folyamatban lévő megbízásait, valamint, hogy nyomon követhesse a tranzakciókat és különböző szállítási címeket adhasson meg. Ön minden, ehhez szükséges adathoz hozzáférhet, és megtekintheti a Webshop-on keresztül leadott megrendeléseket.

A jelen adatkezelés célja az egyéni és védett vevő-hozzáférés Ön hallgatólagos hozzájárulása alapján történő bejelentkezés általi lehetővé tétele. Ezt a hozzájárulást Ön bármikor jogosult e-mail-en keresztül, az Ön fiókjának törlésére irányuló kérelemmel visszavonni.

A bejelentkezési területen gyűjtött adatok az Abaton EDV-Dienstleistungs GmbH (Hans-Resel-Gasse 17, 8020 Graz, Ausztria) webszerverén kerülnek tárolásra.

Összességében nézve az Ön adatai továbbításra kerülhetnek a Chief AG tulajdonos társaság (Baarerstrasse 21, CH-6304 Zug, Svájc) részére, amely a Bizottság Megfelelősségi határozata által biztosított.

Az adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig őrizzük meg.

A megadandó adatok rendelkezésre bocsátása sem jogszabályi sem szerződéses kötelezettségen nem alapul, de a bejelentkezési terület másképp nem használható ésszerűen.

Google Analytics

A Google Analytics a jelen Honlap Ön általi használata során előállított információkat (beleértve az Ön IP címét) használja és „Cookie”-kat, szövegfájlokat alkalmaz, amelyek eltárolódnak az Ön számítógépén az Ön honlap-használatának kiértékelése, a Chiefs Distribution GmbH résészre törtnő honlap-aktivitásról szóló jelentések elkészítése és további, a honlap-használattal és az általános internethasználattal kapcsolatos szolgáltatások nyújtásának érdekében. A „_anonymizeIp()“ bővítményt használjuk, mely által az Ön IP címét anonimizált formában kezeljük.

A jelen adatkezelés célja a felhasználói élmény felhasználói viselkedések statisztikai kiértékelése általi jogos érdeken alapuló javítása, amely érdekkel szemben a Felhasználók semmilyen érdeke nem élvez elsőbbséget.

A begyűjtött adatok az USA-ban található Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) részére kerülnek továbbításra, amely az Adatvédelmi Pajzs által védett, és 26 hónapon keresztül anonimizált formában tárolja az adatokat, valamint kiadja a Chiefs AG tulajdonos társaság (Baarerstrasse 21, CH-6304 Zug, Svájc) részére, amely a Bizottság Megfelelősségi határozata által biztosított.

A Cookie-k eltárolását a böngésző szoftver megfelelő beállításaival megakadályozhatja. Ezenfelül Ön szintén megakadályozhatja a Cookie-k által készített és az Ön honlap-használatára vonatkozó (beleértve az IP címet is) adatok Google részére való továbbítását és ezen adatok Google általi kezelését. Ehhez az alábbi linken található böngésző plug-in-t kell letöltenie és telepítenie: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Egyéb esetben az adatokat  alapértelmezés szerint 26  hónapig anonimizált formában tárolják.

Az adatok rendelkezésre bocsátása sem szerződéses sem jogszabályi kötelezettségen nem alapul, de a plug-in-ek aktiválása a honlap használhatóságának korlátozásával járhat.

Instagram Plug-in

A honlapon a közösségi média felületek tartalmának megjelenítése céljából integrált Instagram hírfolyam található. A honlap felkeresése által az adatok továbbításra kerülnek az Instagram részére még akkor is, ha Ön nem regisztrált az Instagramon. Amennyiben Ön regisztrált az Instagramon, úgy ezeket az Adatokat közvetlenül hozzárendelhetik az Ön fiókjához.

Az adatkezelés célja az Instagram szolgáltatások a honlapon jogos érdek alapján történő megjelenítése az Ön felhasználói élményének javítása érdekében, amely érdek elsőbbséget élvez az Ön érdekeivel szemben.

Az adatok címzettje az Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, amely védett az Adatvédelmi Pajzs által.

A különböző adatkategóriákhoz különböző tárolási időtartam tartozhat.

Az adatok rendelkezésre bocsátása sem szerződéses sem jogszabályi kötelezettségen nem alapul, de a plug-in-ek deaktiválása a honlap használatának korlátozásával járhat.

Elsődleges Cookie-k

A Cookie-k kis adatkészletek, amelyeket egy webszerver állít elő, és amelyek az interneten keresztül kerülnek továbbításra és az Ön böngésző programjának segítségével az Ön felhasználói végberendezésén tárolódnak. A honlap a „Cookie”-kat alapvetően arra használja, hogy a felhasználókat, ill. azok végberendezéseit újból felismerje, a felhasználó preferenciáit vagy az információkat a szörfölés időtartamára vagy a honlap újbóli felkeresésének esetére eltárolja. Ezen kívül a Cookie-kat a viselkedésalapú reklámok megjelenítésére és hirdetéstartalmak irányítására is használjuk.

A Cookie-k célja az Ön böngészőjének nyelvi- és pénznem-beállításainak rögzítése a honlap az Ön a honlap használata általi hallgatólagos hozzájárulása általi megfelelő megjelenítése, valamint az Ön érdekével szemben álló magasabb jogos érdek alapján az adatainknak az Ön nyelvén és pénznemében történő megadása érdekében

A begyűjtött adatok az USA-ban található Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) kerülnek továbbításra, amely védett az Adatvédelmi Pajzs által.

A Cookie-kból származó információk a honlap felkeresését követő egy hónapig kerülnek tárolásra. Ön azonban a böngészője beállításai által bármikor jogosult a Cookie-k tárolását szabályozni, illetve az alkalmazott Cookie-kat a böngésző beállításaiból törölni.

Az adatok rendelkezésre bocsátása sem szerződéses sem pedig jogszabályi kötelezettségen nem alapul, de a Cookie-k deaktiválása a honlap használatának korlátozásával járhat.

Hírlevél-küldés

A Hírlevelek által e-mail-en keresztül rendszeresen tájékoztatjuk Önt a Chiefs Distribution GmbH szolgáltatásainak kínálatáról. A Hírlevélre a bejelentkezési felületen és az áruk megrendelésekor iratkozhat fel, és bármikor jogosult az azokról való leiratkozást kérni.

A hírlevél-küldés célja az Ön kifejezett hozzájárulásán alapuló közvetlen reklámtevékenység. Ezt a hozzájárulást Ön a bejelentkezési felületen a „Hírlevél megrendelése/Hírlevélről való leiratkozás” fülön bármikor jogosult visszavonni.

A kezelt adatok címzettje a Chiefs Distribution GmbH, valamint a Chiefs AG tulajdonos társaság (Baarerstrasse 21, CH-6304 Zug, Svájc), amely a Bizottság Megfelelősségi határozata által biztosított.

Az Ön adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásig kezeljük és őrizzük meg. Az Ön adatainak rendelkezésre bocsátása sem jogszabályi, sem pedig szerződéses kötelezettségen nem alapul. Amennyiben nem bocsátja rendelkezésre az adatokat, úgy a Hírlevél elküldése lehetetlenné válik.

Szolgáltatás lebonyolítása Webshop-vevők részére

A Webshop-ban történő rendelés leadásával az Ön adatait a szerződés lebonyolítása és a szolgáltatások elszámolása érdekében kezeljük. Kérjük, e tekintetben olvassa el Általános Szerződési Feltételeinket.

Az adatkezelés célja az Önnel fennálló szerződés és az adók dokumentációjára és a könyvelésre vonatkozó törvényi előírások alapján történő számlázás és szerződésteljesítés.

Az adatokat a Microsoft Corporation (Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA), a myfactory Software Schweiz AG (Zürcherstrasse 66 b, 9000 St. Gallen, Svájc) alkalmazásainak segítségével kezeljük, ezért az Adatai a fenti programok szervereire kerülnek továbbításra. A Microsoft Corporation esetében előfordulhat, hogy az adatok az Adatvédelmi Pajzson keresztül az Amerikai Egyesült Államokba kerülnek továbbításra. Összességében nézve az Ön adatai továbbításra kerülhetnek a Chief AG tulajdonos társaság (Baarerstrasse 21, CH-6304 Zug, Svájc) részére, amely a Bizottság Megfelelősségi határozata által biztosított.

Amennyiben Ön az elállási formanyomtatványt használja, úgy az adatai közvetlenül a mi levelező szervereinkre kerülnek továbbításra és helyben, a honlap szerverén kerülnek tárolásra.

További (lehetséges) címzettek és címzett kategóriák:

  • Értékesítési partner: Cargocare (Embraport 7, 8424 Embrach, Svájc)
  • Értékesítési partner: DHL (DHL Express Germany GmbH, Heinrich-Brüning-Str. 5., 53113 Bonn)
  • Fizetési megoldások szolgáltatója: Datatrans AG (Kreuzbühlstrasse 26, CH-8008 Zürich, Svájc)
  • Webügynökség: Indeco.cc e.U. (Schönbrunnerstraße 2/65, 1040 Bécs, Ausztria)
  • Bankok fizetési folyamatokhoz és a finanszírozáshoz
  • Adósságbehajtó társaságok ügyletek esetén
  • Szerződéses- vagy üzleti partnerek, akik a szállításban vagy a szolgáltatásban közreműködnek, ill. közreműködhetnek.

A kezelt adatokat az üzleti kapcsolat végét követően hét évig őrizzük meg.

Az adatok szerződéses és jogszabályi szempontból is szükségesek a számlák kiállításához és a bizonyítási teher betartásához. Amennyiben nem bocsátja rendelkezésre az adatokat, úgy a szerződés teljesítése az Ön részéről lehetetlenné válik.

Az Ön jogai:

Ön jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni. Amennyiben hiányos vagy pontatlan adatok kerülnek kezelésre, úgy jogosult az adatok helyesbítését, vagy amennyiben az adatok kezelése tekintetében nem áll fenn elegendő indok, úgy jogosult az adatok törlését kérni. Jogosult továbbá az egyes vagy akár az összes adatkezelést azok megvizsgálása érdekében korlátozni vagy azok ellen teljes mértékben tiltakozni, amennyiben az különös, az Ön helyzetéből adódó okok miatt nem lenne ésszerű. Amennyiben Ön az adatkészletét másik Adatkezelő részére akarja továbbítani, úgy élhet az adathordozhatósághoz való jogával. A hozzájárulások és beleegyezési nyilatkozatok bármikor visszavonhatók.

Adatkezelő:

CHIEFS Distribution GmbH
Ügyvezetés: Martin Maier
Tumringer Straße 199
DE-79539 Lörrach
+49(0)7621150240
hallo@chiefslife.de

A jelen adatvédelmi irányelvet bármikor módosíthatjuk. Tájékozódási célból kérjük, ezt az oldalt használja, mivel az esetleges módosításokat itt tesszük közzé.