Jogi rendelkezések / Adatvédelmi nyilatkozat

Alkalmazási terület

Ez a Chiefs Distribution GmbH (továbbiakban: „Chiefs”) hivatalos weboldala (továbbiakban: „Portál”). A Portál Vevőink tájékoztatására szolgált és Webshop-ot (továbbiakban: „Shop”) tartalmaz.

A használatról szóló alábbi információk és szabályok kizárólagosan a jelen Portálra vonatkoznak. Chiefs jogosult a Portál üzemeltetésébe harmadik feleket bevonni. Az alábbiak értelemszerűen azon információkra is vonatkoznak, amelyeket a Vevők például a kért hírlevelek formájában kapnak meg. A használatról szóló információk és szabályok bármikor módosulhatnak. A módosítások kötelező erejűek. Ezt kiegészítve a mi Általános Szerződési Feltételeink (ÁSZK) is alkalmazandók, amelyek jelen jogi rendelkezések integrált részét képezik.

Használati jogosultság

Látogatása és a Portál, valamint az azon található információk használata által Ön kijelenti és szavatolja, hogy ehhez törvényileg jogosult.

Szellemi tulajdonjogok és egyéb jogok

A jelen Portál tulajdonosa és üzemeltetője a Chiefs. Minden, a Portálon használt márka, név, cím, logó, kép, dizájn, szöveg és egyéb anyag a Chiefs vagy a Chiefs szerződéses partnereinek tulajdonát képezi. Az oldalak felkeresése, letöltése vagy másolása által semmilyen jog (használati-, szellemi tulajdonjog stb.) nem szerezhető. A Portál közérdekű vagy kereskedelmi célokból történő (teljes vagy részleges) másolása, átadása (elektronikus vagy más eszközökkel), módosítása, összekapcsolása vagy használata előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül nem megengedett.

Felelősség kizárás

A Chiefs minden olyan felelősséget kizár (beleértve a gondatlanságot is), amely a Portálhoz vagy egyes elemeihez történő hozzáférés, ill. meghiúsított hozzáférés vagy a Portál használatából eredhetnek. A Portálhoz való hozzáférés és annak használata, valamint a továbbított adatok biztosítása és archiválása nem garantált. A Chiefs a Portál tekintetében semmilyen szavatosságot, biztosítékot, kijelentést vagy garanciát nem vállal át.

A Portál tartalmazhat harmadik felek weboldalaira vezető linkeket. Ezek az oldalakat (és a linkeket) nem a Chiefs üzemelteti vagy felügyeli. A Chiefs minden, a belinkelt weboldalak üzemeltetői általi jogi adatvédelmi szabályok tartalmáért és betartásáért való felelősséget elutasít.

Adatátvitel interneten keresztül

Az internet nyílt, bárki számára hozzáférhető hálózat és ezáltal alapvetően nem számít biztonságos környezetnek. Habár bizonyos adatcsomagok alapjában véve kódoltan kerülnek továbbításra, ez nem vonatkozik a küldőre és a címzettre. Emellett lehetséges, hogy az adatok külföldre és ezáltal egy adott országba a németországinál alacsonyabb színvonalon kerülnek továbbításra még akkor is, ha a küldő és a címzett Németországban található. Az interneten keresztüli adattovábbítás biztonságával kapcsolatban a Chiefs minden felelősséget kizár.

Hírlevél

Amennyiben a Chiefs hírleveleket vagy más egyéb hasonló kiadványokat kínál fel, úgy ezek a Vevőknek csak azok kifejezett kérésére kerülnek megküldésre. A Chiefs-nek a hírlevelek vagy hasonló kiadványok kiküldésének tekintetében nem áll fenn semmilyen jogi kötelezettsége. A hírlevél-feliratkozások bármikor megszüntethetők.

Információgyűjtés és felhasználás

A személyes adatok ezen a Portálon csak a műszakilag szükséges mértékben kerülnek begyűjtésre. A begyűjtött adatok nem kerülnek értékesítésre vagy más módon forgalomba hozatalra. A begyűjtött személyes adatokat az alábbi célokra használjuk: az Ön megrendeléseinek lebonyolítása, az egyéni vevőhozzáférések regisztrációja, hírlevél-feliratkozások, valamint az Ön kapcsolati- és szerviz megkereséseinek feldolgozása. Ezen felül eltárolunk még olyan nem személyes adatokat is, amelyek által az Ön számára felkínált ajánlatunkat folyamatosan jobbá tehetjük. A szerver log fájljainkban olyan információkat tárolunk, amelyeket az Ön böngészője műszaki okokból automatikusan továbbít a számunkra. Ezek a következők:

  • Böngésző típusa/ verziója
  • Referer URL (az előzőleg felkeresett oldal)
  • A használt számítógép kiszolgálójának neve (IP-cím)
  • A szervermegkeresés időpontja
  • Okostelefonoknál, tableteknél és más mobileszközöknél adott esetben a gyártó/típusmegnevezés

Az értékesítési pontok – találati funkciók keretében földrajzi szélességi és hosszúsági fokok formájában területi adatok is begyűjtésre kerülhetnek, amennyiben Ön megadja az irányítószámát vagy más helyadatokat, vagy amennyiben az Ön mobileszközén helymeghatározó funkció található. Ez kizárólagosan az Ön tartózkodási helyéhez legközelebb eső értékesítési pontok megkeresésének céljából történik. Az Ön tartózkodási helye a Portál elhagyása után nem kerül rögzítésre.

Az Ön adatainak feldolgozása során a jogszabályi előírásoknak megfelelően folyamatosan figyelembe vesszük az Ön védendő érdekeit. Minden begyűjtött adatot szigorúan bizalmasan kezelünk és azok a Chiefs-en kívülre kizárólag az alábbi esetekben továbbítjuk vagy tesszük elérhetővé harmadik felek számára:

  • Amennyiben azt a hatályos törvény és nevezetesen az illetékes bűnüldöző hatóság kifejezetten előírja;
  • Amennyiben a megbízás kivitelezéséhez és saját termékeink és szolgáltatásaink reklámozásához szükséges, úgy az Ön adatait átadjuk azon vállalatainknak, akik segítenek minket az ügyféltámogatás, termékeink kiszállítása és reklámanyagaink elkészítése és kiküldése területén. Partnereinket gondosan választottuk ki, és a törvényi előírásoknak megfelelően kötelesek az Ön adatait bizalmasan kezelni, valamint a mi saját adatvédelmi előírásainkat betartani. A Partnereink különösképp nem jogosultak Vevőink adatain reklámcélokból harmadik feleknek továbbítani;
  • Önnek lehetősége van rendelését számla ellenében kiegyenlíteni. Amennyiben Ön így rendel, úgy engedje meg, hogy erre specializálódott szerződéses partnereink elvégezhessék a hitelminősítő vizsgálatot.
  • Adatfeldolgozás saját szolgáltatások és harmadik fél szolgáltatók által, pl. sütik és közösségi pluginek (lásd a következő címnél).

A személyes adatok biztonságos tárolása (pl. a kért hírlevelekkel összefüggésben) biztosított.

Saját szolgáltatások és harmadik felek szolgáltatásai, különösképpen Google Analytics és Facebook

Ez a Portál a Chiefs szolgáltatásait, valamint harmadik fél szolgáltatók szolgáltatásait (továbbiakban külön-külön és együttesen: „Szolgáltatások”) használhatja, különösképp a Google Analytics programot, amely a Google Inc. webelemző-szolgáltatása, valamint a Facebook Inc. (továbbiakban: „Szolgáltató”) „Tetszik” gombjának közösségi plugin-jét. Az ilyen szolgáltatások információkat gyűjtenek és különösképp ún. „Sütiket” használhatnak, azaz adatokat (pl. HTML- vagy Flash sütik), amelyek az Ön gépén tárolásra kerülnek, és amelyek lehetővé teszik az Ön portálhasználatának elemzését.

A jelen Portál Ön általi használatával kapcsolatban nyert információk (beleértve az Ön IP-címét) továbbításra kerülhetnek a szervereinkre vagy harmadik felek kül- és belföldi szervereire, ott tárolásra és feldolgozásra, valamint adott esetben az Ön személyéhez való hozzárendelésre kerülhetnek. A Chiefs és a Szolgáltatók használhatják ezen információkat az Ön portálhasználatának kiértékelése, a portál-aktivitási jelentések Chiefs részére történő elkészítése és további, a portálhasználattal és az általános internethasználattal összefüggő szolgáltatások nyújtásának céljából. Ezen információk adott esetben kül- és belföldi harmadik felek részére is továbbításra kerülnek. Külföldön azonban a megfelelő jogi adatvédelem nem biztosított.

A böngészők és a telepített szoftverek fajtája szerint ez az adatfeldolgozást (különösképp a sütik telepítése) csak korlátoltan lehet korlátozni vagy megakadályozni. A megfelelő adatvédelmi- és tárolási beállítások kezelése során alkalmazott eljárásmóddal kapcsolatos információk az Ön böngésző-szoftverének honlapján, valamint bizonyos esetekben a honlap szerkesztőjének oldalán (pl. Flash sütik az Adobe Systems honlapján) érhetők el.

A jelen Portál használatával Ön hozzájárul az Önről gyűjtött adatok fent nevezett módon és a fent nevezett célból történő feldolgozásához.

Adatbiztonság

A személyes adatok biztonságos tárolása (pl.: a kért hírlevelekkel összefüggésben) biztosított. Az internetek keresztüli adattovábbítás biztonságáért a Chiefs azonban nem vállal semmilyen felelősséget; különösképp felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatok e-mailen keresztül történő továbbításakor fennáll a harmadik felek általi hozzáférés veszélye.

Termékadatok és más információk

A kellő gondosság ellenére előfordulhat, hogy a hamis adatokat tévedésből nem sikerül teljesen kizárni. Az adatok nem járnak kötelezettséggel. Az Shopban történő árubeszerzés tekintetében kizárólagosan a Shop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) az irányadók.

Impresszum

Chiefs Distribution GmbH
Tumringer Straße 43
DE-79539 Lörrach

Telefon: +49(0)7621150240
Fax: +49(0)7621150250
Mail: hallo@chiefslife.de

Ügyvezetés:
Martin Maier

Üzleti azonosító számok
Adószám: 1108800161
ÁFA-azonosító szám: DE815559032

Domain: www.chiefslife.de
Email shop: shop@chiefslife.de

Szerzői jog

Az teljes internetoldallal kapcsolatos szerzői jog a Chiefs Distribution GmbH-t illeti. A tartalmak nem használhatók fel és nem másolhatók más összefüggésben. A jelen honlapon szereplő információkkal kapcsolatos valamennyi felelősségi igény kizárt. A logók és a képek eltérhetnek. Az oldaltartalmak – akár részbeni – másolásához, felhasználásához és módosításához a Chiefs Distribution GmbH írásos hozzájárulására van szükség.